Afhængighedsskabende medicin

 Er du i behandling med afhængighedsskabende medicin, skal du ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed komme til en årlig kontrol hos din læge.

Styrelsen for Patientsikkerhed har over for lægerne indskærpet, at ordination af den type medicin skal foregå ved personlig konsultation, så patient og læge dermed har mulighed for at diskutere behandlingen, herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler.

Hvis det er mere end et år siden, du har talt om denne type behandling med din læge, skal du have en konsultationstid til en sådan samtale. Denne konsultation kalder vi en årskontrol hvor fokus for samtalen udelukkende er denne behandling.