Smertestillende og andet afhængighedsskabende medicin

Er du i behandling med afhængighedsskabende medicin, skal du ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed komme til en årlig kontrol hos din læge.

Hvis det er mere end et år siden, du har talt om denne type behandling med din læge, skal du have en konsultationstid til en sådan samtale. Denne konsultation kalder vi en årskontrol hvor fokus for samtalen udelukkende er denne behandling.

Retningslinjer for udskrivelse og fornyelse af afhængighedsskabende medicin er dikteret af Sundhedsstyrelsen. De blev skærpet i 2014 således at:

Stk.  2.2.1 Ordination til lægens sædvanlige patienter 

"... Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon."