Om klinikken

Læge Ruth Kirk Ertmann

Har været praktiserende læge siden 2002. Uddannet ved Københavns universitet i 1992 og speciallæge i almen medicin i 1999.

Jeg har i 13 år arbejdet som praktiserende læge i Frederikssund, i et stort lægehus, men har også arbejdet som læge i Indien, Norge, på Færøerne og i Grønland. 

Sideløbende er jeg ansat på Københavns Universitet, på Afdelingen for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen praksis, hvor jeg har været tilknyttet siden 1999. Her arbejder jeg dels som underviser, og dels som forsker. Jeg underviser medicinstuderende og kommende speciallæger i almen medicin. Som forsker har jeg i en ph.d. grad fra 2007. Mine primære forskningsområder er børn i almen praksis, syge småbørn, forældres håndtering af syge småbørn og deres brug af sundhedsvæsenet, den forebyggende børneundersøgelse, svangreomsorg, graviditetsgener, gravides psykiske velbefindende, samt brug af e- mail konsultation i almen praksis.

Jeg fungerer som censor på medicinstudiet i Ålborg, Odense og Århus.

Jeg har været med til at skrive lærebogen i Almen Medicin og har en række tillidserhverv - for tiden deltager jeg i Sundhedsstyrelsens arbejde med at revidere svangeromsorgen i Danmark.

Privat er jeg gift, bor i Hillerød og har fire sønner